Métode

NO PATENTAT PER SI REGULAT

El mètode, sistema i procediment regulat a nivell europeu i estatal ve descrit en la norma DVS 2207 i per la norma UNE 53394 IN respectivament. Es sota aquestes normes que RparaPlàstic, fa totes les operacions necessàries encaminades a la reparació i manteniment dels béns fabricats en PLÀSTIC.

En conseqüència:

el mètode, sistema i procediment, per els treballs de soldadura de plàstics, es de domini públic, esta regulat per la CEE i els seus països membres i en conseqüència garanteix la qualitat de tot el procés i el resultat final.

DVS 2207-4Soldadura per extrussió
DVS 2225-3Soldadura amb varilla
DVS 2207-1 Soldadura de tuberia per electrofussió
DVS 2225-5 Soldadura de làmina de Polietilè