Mètodes de soldadura de plàstic més utilitzats

SOLDADURA PER EXTRUSIÓ

La soldadura per extrusió te com una gran avantatge que pot aplicar-se en soldadures grans durant un únic pas de soldadura amb aportació de material.

La reparació de contenidors, dipòsits, palots, unions de planxes per a la construcció es el tipus de soldadura mes adequat, permet realitzar soldadures d´ un gruix que compren des de 3/4 mil·límetres fins 35/40 mil·límetres.

Aquest tipus de soldadura està regulat per la norma DVS 2209-1 .